FORUM | BeyazHacker.com

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Network Güvenliği Temel Kavramlar

ghost_rider

Beyaz Hacker Üye
Katılım
10 Ara 2020
Mesajlar
65
Tepkime puanı
28
Network Güvenliği Temel Kavramlar

Network (ağ):
Bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirleriyle iletişim halinde kalmasını, veri aktarımı yapabilmesi sağlayan sistem bütünüdür.

IP adresi: İnternet'e bağlı olsun ya da olmasın her bilgisayara servis sağlayıcılar ya da yerel IP sağlayıcılar tarafından bir adres atanır ve internetteki, yereldeki diğer bilgisayarlarla iletişim halinde olması sağlanır. Bu atanan adrese IP adresi denir. İki farklı cihaz IP adreslerine sahipse ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar yönlendiriciler sayesinde haberleşebilirler.
IP adresine sahip olabilmek için internete bağlı olma gerekmez. İç ağlarda kullanılmak üzere dağıtılan IP adresleri de bulunmaktadır.

IPv4 ve IPv6 olarak iki farklı adresleme çeşidi bulunmaktadır.

IPv4 adresleme 32 bit olup, 2 üzeri 32'den hesaplandığında 4 milyardan fazla adreslemeye imkan tanımaktadır. Bu adresleme 4 oktetten oluşur, her bir oktet 8 bitten oluşmaktadır. IPv4 adreslemede özel IP
aralıkları bulunmaktadır.

IPv6'da adresleme 12-bit olup, 2 üzeri 128'den hesaplandığında 340282366920938463463374607431768211456 adet IP adresi yapmaktadır. IPv6 adresler 8 oktetten oluşmaktadır.

ARP: Adres Çözümleme Protokolüdür. Bir IP adresinin hangi Ethernet kartı tarafından kullanıldığını bilgisini bulmaya yarar.

ICMP (Internet Control Message Protokol): Internet Yönetim Mesajlaşması Protokolü hata ve türlü bilgi mesajlarını ileten protokoldür. Örneğin, ping yazılımı ICMP protokolü üzerinden iletişim sağlar.

Hub: Aptal olarak nitelendirilen bu cihazlar portları birbirine kontrolsüz bir şekilde bağlamaktadır.

Switch: Görev olarak hub ile aynı görevlere sahiptir fakat yönetilebilir yapısı ve gelen paketin içeriğini anlayabilme yeteneğine sahiptir.
 
Üst